solar panels reflecting the sky in Chiang Mai, Thailnad

ระบบโซล่าร์ ออฟกริด ทำงานอย่างไร

ระบบโซล่าร์ ออฟกริดลิเธียมที่ติดตั้งโดย อายแคนดี้ โซล่า จะช่วยให้คุณเป็นอิสระจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าอื่นได้อย่างสมบูรณ์ ระบบจะยังคงเชื่อมต่อกับกริดของกฟภ. การติดตั้งระบบโซล่าร์ ออฟกริดลิเธียม ทำให้คุณมีไฟฟ้าใช้พอเพียงต่อความความต้องการของคุณ

คุณสามารถขยายหรือเปลี่ยนแปลงระบบของคุณแบบแยกส่วนได้ตลอดเวลา เมื่อพลังงานไฟฟ้าไม่พร้อมใช้งาน แผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ลิเธียมช่วยให้คุณรับประโยชน์ในการเป็นเจ้าของระบบไฟฟ้าของคุณเอง

อายแคนดี้ โซล่า ประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าและออกแบบระบบตามความเหมาะสมและความต้องการของคุณ เราคำนวณการใช้ไฟฟ้าของคุณและสร้างระบบที่มีแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ลิเธียมที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้อยู่เสมอ

สิ่งสำคัญสำหรับพิจารณาเพื่อออกแบบระบบ คือ พลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่คุณใช้, ช่วงเวลาที่คุณใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด และปริมาณพลังงานในหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงที่คุณจะใช้ในช่วงที่ไม่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

เมื่อคุณวางใจเลือกใช้บริการ อายแคนดี้ โซล่า เราจะแนะนำระบบโซลาร์ ออฟกริดลิเธียมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้คุณ โดยเราจะดำเนินการออกแบบ จัดทำรายละเอียดและขั้นตอนการติดตั้ง เราจะเลือกชุดอุปกรณ์ที่ดีที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อจัดทำแบบจำลองทางไฟฟ้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบโซลาร์ ออฟกริดลิเธียม ทำให้คุณมีพลังงานไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการของคุณ

Eyekandi Solar electrical systems in Thailand Boxes

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นแบตเตอร์รี่ที่ให้พลังงานกับอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า และมันสามารถเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านของคุณได้อีกด้วย ปัจจุบันได้เปลี่ยนจากแบตเตอรี่ตะกั่วกรดมาเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม แบบเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์และรถบรรทุก 

ตอนนี้ลิเธียมไอออนเป็นเคมีของแบตเตอรี่ที่เติบโตเร็วที่สุดและมีแนวโน้มใช้มากที่สุด

ลิเธียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ที่มีการบำรุงรักษาต่ำ ซึ่งเป็นข้อดีกว่าเคมีแบบอื่น ไม่มีหน่วยความจำ ไม่ต้องกำหนดการดูแลรอบเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากในการกำจัดทิ้ง

ระบบโซลาร์ ออฟกริดลิเธียม มีข้อดีกว่าระบบโซลาร์ กริดไทด์ หลายข้อ ดังนี้ เนื่องจากระบบแผงโซลาร์เซลล์ต้องอาศัยแสงแดด และโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีแสงแดดอุดมสมบูรณ์ แต่ในวันที่มีเมฆมากและมีการใช้ไฟฟ้าสูงอาจทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ

Hands on Solar Technician in Thailand

ข้อดีของระบบนี้ คือ แผงโซลาร์เซลล์ของคุณไม่ผลิตไฟฟ้าในเวลากลางคืน ดังนั้น  เมื่อไฟฟ้าดับ ในระหว่างการตัดไฟแบบกริด คุณจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้คงที่จากแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณ

เนื่องจากระบบนี้รวมแบตเตอรี่สำรองไว้ ดังนั้น เมื่อกริดดับลงในเวลากลางคืนและหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบของคุณจะดึงพลังงานออกมาจากแบตเตอรี่

เชิญปรึกษาเรา! เรื่องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับบ้านหรือธุรกิจของคุณ 

อายแคนดี้ โซล่า ยินดีให้คำแนะนำคุณ, สิ่งสำคัญในการพิจารณา, ต้นทุน, การประหยัด, อุปกรณ์, การเลือกผู้ติดตั้งและการรับประกัน

Solar Technician At Work on a project in Chiang Mai, Thailand

ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับระบบออฟกริด

อัลฟ่าสไมล์ 5

การใช้งานในบ้านและที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปมีอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริด 5kw และสามารถเชื่อมต่อการจัดเก็บแบตเตอรี่ลิเธียม LifePo4 ได้ถึง 36 kw ชั่วโมงต่ออินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์แต่ละตัวสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถึง 6.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง: ติดตั้งเต็มระบบ ราคา 500,0000 บาท 

6.6 kw ของแสงอาทิตย์

แบตเตอรี่ลิเธียม 11.7 กิโลวัตต์