Solar Powered Home in Chiang Mai, Thailand

ระบบโซลาร์ ไฮบริดลิเธียม ทำงานอย่างไร

ระบบโซลาร์ ไฮบริดลิเธียม เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังบ้านหรือธุรกิจของคุณจากเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ในแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือในบ้านของคุณ เช่นเดียวกับระบบโซลาร์ กริดไทด์ ข้อแตกต่างที่สำคัญ คือ เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ถูกผลิตไฟฟ้ามากขึ้นในระหว่างวันจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียม แทนที่จะถูกป้อนกลับเข้าไปในกริดของกฟภ. ดังนั้น ไฟฟ้าที่เก็บไว้นี้จะถูกใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับระบบของคุณในเวลากลางคืน เมื่อแบตเตอรี่ของคุณชาร์จเต็มแล้ว กระแสไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกป้อนกลับเข้าไปในกริด บางครั้งหากแผงโซลาร์เซลล์สร้างกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ระบบจะเปลี่ยนกลับไปใช้พลังงานกริดเมื่อจำเป็น เพื่อให้แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จไฟอยู่ คุณจึงมั่นใจได้ว่า ระบบมีพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้สม่ำเสมอและไม่มีความเสียหายต่อแบตเตอรี่ของคุณ

อายแคนดี้ โซล่า ประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าและออกแบบระบบตามความเหมาะสมและความต้องการของคุณ เราคำนวณการใช้ไฟฟ้าของคุณและสร้างระบบที่มีแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ลิเธียมที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้อยู่เสมอ 

สิ่งสำคัญสำหรับพิจารณาเพื่อออกแบบระบบ คือ พลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่คุณใช้, ช่วงเวลาที่คุณใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด และปริมาณพลังงานในหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงที่คุณจะใช้ในช่วงที่ไม่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

Solar Hybrid Battery Installation in Chiang Mai, Thailand

เมื่อคุณวางใจเลือกใช้บริการ อายแคนดี้ โซล่า เราจะแนะนำระบบโซลาร์ ไฮบริดลิเธียมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้คุณ โดยเราจะดำเนินการออกแบบ จัดทำรายละเอียดและขั้นตอนการติดตั้ง เราจะเลือกชุดอุปกรณ์ที่ดีที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อจัดทำแบบจำลองทางไฟฟ้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบโซลาร์ ไฮบริดลิเธียม ทำให้คุณมีพลังงานไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการของคุณ

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นแบตเตอร์รี่ที่ให้พลังงานกับอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า และมันสามารถเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านของคุณได้อีกด้วย ปัจจุบันได้เปลี่ยนจากแบตเตอรี่ตะกั่วกรดมาเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม แบบเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์และรถบรรทุก ตอนนี้ลิเธียมไอออนเป็นเคมีของแบตเตอรี่ที่เติบโตเร็วที่สุดและมีแนวโน้มใช้มากที่สุด

ลิเธียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ที่มีการบำรุงรักษาต่ำ ซึ่งเป็นข้อดีกว่าเคมีแบบอื่น ไม่มีหน่วยความจำ ไม่ต้องกำหนดการดูแลรอบเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากในการกำจัดทิ้ง

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในช่วงแรก แต่มีอายุการใช้งานสั้นกว่าและต้องการการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานได้ดี ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษามากและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า


ระบบโซลาร์ ไฮบริดลิเธียม มีข้อดีกว่าระบบโซลาร์ กริดไทด์ และ ระบบโซลาร์ ออฟกริด  เพราะระบบแผงโซลาร์เซลล์ต้องอาศัยแสงแดด และโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีแสงแดดอุดมสมบูรณ์ แต่ในวันที่มีเมฆมากและมีการใช้ไฟฟ้าสูงอาจทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ

Roof Top Solar Array in Chiang Mai, Thailand

แต่ระบบโซลาร์ ไฮบริดลิเธียม จะไม่ปล่อยให้คุณไม่มีไฟฟ้าใช้ หากพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ของคุณน้อยกว่าที่กำหนด พลังงานไฟฟ้าจะถูกดึงเข้ามาจากแบตเตอรี่ลิเธียม และหากมีไฟฟ้าไม่เพียงพอในแบตเตอรี่ กริดของกฟภ. จะทำหน้าที่สำรองไฟสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณเป็นหลัก เป็นผลให้มีการสูญเสียพลังงานน้อยกว่าและคุณจะมีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน ตราบใดที่ระบบของคุณเชื่อมต่อกับกริด

ข้อดีของระบบนี้ คือ แผงโซลาร์เซลล์ของคุณไม่ผลิตไฟฟ้าในเวลากลางคืน ดังนั้น  เมื่อไฟฟ้าดับ ในระหว่างการตัดไฟแบบกริด คุณจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้คงที่จากแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณ

Installing a hybrid solar inverter in Chiang Mai, Thailand

การติดตั้งอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดในเชียงใหม่, ประเทศไทย

เนื่องจากระบบนี้รวมแบตเตอรี่สำรองไว้ ดังนั้น เมื่อกริดดับลงในเวลากลางคืนและหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบของคุณจะดึงพลังงานออกมาจากแบตเตอรี่

เชิญปรึกษาเรา! เรื่องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านหรือธุรกิจของคุณ 

อายแคนดี้ โซล่า ยินดีให้คำแนะนำเบื้องต้นถึงสิ่งสำคัญในการพิจารณาเลือกระบบ, เลือกผู้ติดตั้ง, ต้นทุน, การประหยัดค่าใช้จ่าย, อุปกรณ์, การรับประกัน และทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์