Tag: news

18
Jul

รายชื่อเอกชนผ่านการคัดเลือกของ อผศ. จำนวน 21 ราย พบ เอกชนอย่างน้อย 4 ราย มีกรรมการผู้มีอำนาจเป็นคนเดียวกัน

พบเอกชนอย่างน้อย 4 ราย ได้รับคัดเลือกร่วมลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100 เมกะวัตต์ 25 ปี อผศ. ใช้ กก. คนเดียวกัน ทีโออาร์เขียนชัด ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทอื่น

isranews

จากกรณีกลุ่มธรรมาภิบาลยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงกลาโหม ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 จำนวน 100 เมะวัตต์ สัญญา 25 ปี ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ที่ถูกร้องเรียนว่า มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลนำโดยทหารยศนายพลชื่อ ‘เสธ.จ.’ เป็นผู้เรียกรับผลประโยชน์จากเอกชนที่เข้ามาวิ่งเต้นให้ได้เข้าร่วมลงทุน รายละ 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังให้เอกชนขึ้นทะเบียน โดยเสียค่าใช้จ่ายรายละ 50,000 บาท ก่อนหน้าที่ อผศ. จะได้ดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ดี พล.อ.อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผอ.อผศ. และ พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ออกมาชี้แจงตรงกันว่า การคัดเลือกเอกชนในโครงการดังกล่าว ดำเนินการด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม หากเจอประเด็นไม่ชอบมาพากลสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบได้ ส่วนประเด็นมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์นั้น ยืนยันว่า ไม่มี

(อ่านประกอบ : คำชี้แจง กห.เทียบข้อมูล‘อิศรา’ปม ‘โซลาร์เซลล์’อผศ.-2 ข้อสงสัยที่ยังไม่เคลียร์?ไร้กลุ่มอิทธิพลแทรกแซง!โฆษก กห.แจงปม ‘โซลาร์เซลล์’อผศ.-ยันคัดเอกชนโปร่งใส)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบรายชื่อเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกของ อผศ. จำนวน 21 ราย โดยใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า มีเอกชนอย่างน้อย 4 ราย ที่มีกรรมการผู้มีอำนาจเป็นคนเดียวกัน ได้แก่

1.บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด 2.บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด 3.บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ 4.บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด โดยปรากฏชื่อนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นกรรมการทั้ง 4 บริษัท

บริษัท อิเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2549 ทุนปัจจุบัน 136 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 223/61 อาคารคันทรี่คอมแพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 14 ถนนสรรพาวุธ บางนา เขตบางนา กทม. ประกอบธุรกิจ สร้างโรงงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ปรากฏชื่อนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นกรรมการ

บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2543 ทุนปัจจุบัน 401,200,000 บาท ตั้งอยู่ที่เดียวกับบริษัท อีเลคตริก้าฯ ประกอบธุรกิจ ไฟฟ้าก๊าซไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ ปรากฏชื่อนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นกรรมการ

บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2549 ทุนปัจจุบัน 680 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่เดียวกับบริษัท อีเลคตริก้าฯ และบริษัท มีเดียมาร์คฯ ประกอบธุรกิจ ไฟฟ้าก๊าซไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ ปรากฏชื่อนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นกรรมการ

บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2558 ทุนปัจจุบัน 110 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 223/3 อาคารคันทรี่คอมแพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6 ถนนสรรพาวุธ บางนา เขตบางนา กทม. ประกอบธุรกิจ การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปรากฏชื่อนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ตามประกาศ อผศ. เรื่อง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ในส่วนขอบข่ายของงาน (TOR) ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุน ข้อ 5.8 ระบุว่า ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นในโครงการเดียวกันที่เข้ายื่นข้อเสนอ ณ วันออกประกาศเชิญชวน ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินนี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็ฯการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่เป็ฯกิจการค้าร่วม นิติบุคคลทุกรายในกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนในฐานะกิจการค้าร่วม จะต้องไม่เป็นผู้ถูกต้องห้ามดังกล่าว

อ่านประกอบ : 

เบื้องหลัง!อผศ.ร่วมเอกชนลงทุน‘โซลาร์เซลล์’ -เปิด 21 บริษัท ก่อนถูกร้องปมเรียกเงิน?

ปูดชื่อ‘เสธ.จ.’คนอ้าง คสช.-ประวิตร เรียกเงิน ‘โซลาร์เซลล์’ อผศ.-ร้อง‘บิ๊กตู่-กห.’สอบ

ส่งหลักฐานได้ทุกช่องทาง!ผอ.อผศ.ลั่นเอาผิดคนอ้างชื่อคสช.-ประวิตรรับปย.โซลาร์เซลล์